ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

На 04 декември 2017г. от 10.00ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на проф. Д-р Севдалина Турманова, Зам. Областен управител на област Бургас.

На срещата присъстваха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите, в  това число представител на КРИБ–Бургас, както и представители на работниците и служителите на национално равнище, представител на Управляващите органи на Оперативните програми и др.

Заседанието започна с представяне и обсъждане на презентации относно напредъка на дейностите по следните оперативни програми за програмен период 2014-2020г.:

  • Оперативна програма „Региони в растеж“
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
  • Оперативна програма „Добро управление“
  • Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Заседанието продължи с представяне на Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България.

Заседанието приключи с Предаване на плакета – символ на Югоизточен район за председателство на РСР и РКК в периода 01.01.-30.06.2018г. на Областния управител на Област Стара Загора.