КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:

 • произвежда три-четвърти от БВП на България
 • дава работа на над 800 000 души
 • обединява над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове
 • осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:

 • да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
 • да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
 • да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:

 • има представители на национално, регионално и европейско ниво
 • предлага становища по законопроекти в Народното събрание
 • участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:

 • има 128 регионални представителства в цялата страна
 • обединява 80 браншови организации във всички сектори
 • има 11 секторни комитета, които координират интересите на членовете.
КРИБ работи с европейските фондове:

 • съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
 • има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:

 • член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:

 • ротация на управлението
 • мандатен лимит 2+2 години
 • децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип
КРИБ печели, защото е:

 • политически и финансово независима
 • издържа се от членски внос
 • управлява се и се контролира от членовете на организацията