КРЪГЛА МАСА, НА ТЕМА „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЯСТОТО НА ТУРИЗМА (В ЧАСТНОСТ ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ) В НЕГО“

15 юни

КРЪГЛА МАСА, НА ТЕМА „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЯСТОТО НА ТУРИЗМА (В ЧАСТНОСТ ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ) В НЕГО“

На 14 юни 2021 г. в "Гранд хотел и СПА Приморец" – Бургас се проведе Кръгла маса, на тема „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и мястото на туризма (в частност здравния туризъм) в него“.

Във Форумът, организиран от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм участваха Министъра на туризма – доц. д-р Стела Балтова, Димитър Николов - Кмет на община Бургас, Стоян Караненов – Председател на КРИБ – Бургас, както и водещи представители на туристическата индустрия от цялата страна.
          На Кръглата маса бяха обсъдени възможностите туризмът да бъде включен в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България като инструмент за подобряване на здравния статус на населението ни, както и за подпомагане на възстановяването на сектора от кризата, вследствие на Covid-19. Министър Балтова запозна участниците във форума с етапите на изготвяне на плана, който е на стойност 6,3 млрд. евро и увери, че средствата няма да бъдат изгубени, въпреки че България пропусна възможността да кандидатства в срок. Амбицията на кабинета е да бъде внесен до края юли и в началото на октомври да има първи постъпления към бизнеса. Тя призова сектора към активна работа, базирана на знания, в това число с институциите и общините.

От страна на КРИБ – Бургас бяха поставени приоритети за подпомагане на туристическия бранш пред Министерството на туризма, а именно: ваучери за настаняване на български и чуждестранни граждани за лечение и превенция на пост Covid заболявания на територията на български СПА хотели, както и участие на Медикъл СПА хотели в програми към Българска здравна каса.

            Представен беше и Ситуационен анализ  на целогодишния здравен туризъм, както и конкретни проекти, предложени от български съюз по балнеология и СПА туризъм, които да бъдат включени в национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Презентирано бе и създаването на Национална дигитална платформа за здравен туризъм, обхващаща всички процеси, които ще доведат индивидуалния клиент до реализация на здравна почивка – онлайн консултация с медицински специалист, изготвяне на индивидуална програма за профилактика и рехабилитация, препоръка за дестинация и обект, предоставяне на най-добри и актуални оферти, възможност за директна резервация.

Презентирана бе и създадената в партньорство с  Университет„Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас ексклузивна Спа Академия Приморец, чиито основните акценти са насочени върху  прилагане на иновативни форми, методики и подходи в теоретико-практическото обучение на кадрите, мисията, целите и приоритетите на СПА – Академията - подготовката на кадри по прилагането на специфични методики, техники и апаратура в СПА центровете; придобиване на знания, умения и опит в реална работна среда;  създаване на интерактивна контактна мрежа за регулярно изпращане на информация за работни местa и стартиране на програма за обмяна на опит между специалисти, ангажирани в Спа индустрията.