БИЗНЕСЪТ ПОДАВА РЪКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ В БУРГАС

12 юни

БИЗНЕСЪТ ПОДАВА РЪКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ В БУРГАС

            Представители на автомобилната индустрия в Бургас се запознаха днес с новите условия и новата образователна стратегия, които Професионалната гимназия по транспорт предлага от септември на учениците, които ще се запишат да се обучават в нея. Управителите на фирмите посетиха на място учебното заведение и разгледаха отблизо обновената и изцяло модернизирана база. 

            Те се запознаха с новата образователна програма на ПГ по транспорт, включваща най-перспективната нова специалност „Електрически превозни средства“, интензивно изучаване на английски език за работа с най-съвременните софтуери в автоиндустрията, оборудване и брандиране на специализираните кабинети за производствена практика според нуждите на бизнеса, провеждане на практически часове, директно в базите на автомобилните компании, въвеждане на дуалната форма на обучение, чрез стажантски програми и осигуряване на служители от фирмите като преподаватели по специалните предмети. 

            В срещата взеха участие Директорът на ПГ по транспорт Ирина Пенкова, зам.-директорът на гимназията - Анета Тодорова, Зам. кметът по образование – г-жа Йорданка Ананиева, както и Ууправителите на представителствата на автомобилната индустрия в Бургас.       

            Една от целите на гимназията е тясно сътрудничество с фирмите в автотранспортната индустрия, с висшите учебни заведения и училища от страната и чужбина с подобен профил. Това ще отговори на търсенето на кадри за бизнеса и ще подготви учениците за бъдещата им професия в един от най-бързо развиващите се сектори в икономиката – автомобилната индустрия.