Членове

Алси ЕООД

Алси ЕООД

АЛСИ ЕООД е създадена през 2003 година с основен предмет на дейност изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали и реализация на вътрешния и международни пазари, фирмата е специализирана и в нарязване на кораби от граждански и военен флот и демонтаж на промишлени инсталации и сгради.

виж целия текст
АНДЕЛА АД

АНДЕЛА АД

В настоящия момент основен производител на инертни материали в Бургаски регион са “Андела” АД , съвместно с “Андезит” ООД. Първото дружество е специализирано за добивни работи в експлоатираните находища и проучване на нови, а второто с преработка на взривената скална маса до крайни продукти. Изходните суровини се добиват от находищата на вулкански скали “Горно езерово”, “Българово” и “Галата”-Карнобат, а за производство на пясъци от плиоценския разсип на баластриера “Новоселци – 3” и кариера "Венец".

виж целия текст
БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД

БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД

През годините ние съсредоточихме нашите усилия в предлагането на висококачествени горива, които да отговарят на нуждите на нашите клиенти. Ние сме професионалисти в търговията и доставката на горива. Компанията предлага на своите клиенти продажби на едро и дребно.

виж целия текст
БИЛДНИКС ЕООД

БИЛДНИКС ЕООД

"Билдникс" EООД е на строителния пазар от 12 години.За това време фирмата е построила над 10 жилищни сгради в Бургас, хотели в Приморско, Черноморец, Сарафово. Участвала е в изграждането на редица обекти в Бургас и областта.Билдникс EООД залага на качеството и стандартите в строителството. Фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството - EN ISO 9001:2000. Основната цел е клиентите да са напълно удовлетворени и с удоволствие да се връщат отново при нас. Дружеството следва новите тенденции в строителството и работи с най-добрите доставчици на материали и с най-добрите консултанти.

виж целия текст
БМК Бургас ЕООД

БМК Бургас ЕООД

С намерението да развиваме и подобряваме дейността на предприятието съобразявайки се, както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина и на готова продукция, именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена Система за Управление на Качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001-2000. От края на 2007 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена и система за управление на контролните критични точки . Разработена  еи се прилага вътрешномониторингова програма за самоконтрол на влаганите основни суровини /сурово краве мляко/ и на произвежданите продукти, съгласно която се извършват физикохимичен и микробилогичен анализ на основната суровина.Пред нас стои целта все повече да модернизираме и подобряваме оборудването и условията на работа в предприятието, както и да увеличаваме и разнообразяваме нашата продуктова листа.

виж целия текст
БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД

БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД

БМФ Порт Бургас“ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2“ и терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.„БМФ Порт Бургас” ЕАД е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011г. През ноември 2013 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД успешно внедри и оттогава прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, както и система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015. Дружеството е сертифицирано от Bureau Veritas Cretification.От януари 2015 година Дружеството притежава Сертификат за съответствие на измервателните уреди позиционирани на Терминала за обработка на втечнени въглеводородни газове с Директива 2004/22/EО на Европейския парламент издаден от Чешкия Метрологичен Институт.

виж целия текст
БОШНАКОВ ЕООД

БОШНАКОВ ЕООД

Фирма Бошнаков ЕООД е бързо развиваща се семейна компания. Създадена през 1991 година и специализирала се през годините  в продажбата на строителни материали, продукти за бита, ремонта и оборудването на дома, офиса, хотела и ресторанта. MASTERHAUS  е търговска марка на първия български  строителен хипермаркет, собственост на  фирма “Бошнаков ЕООД”. Нашата мисия е да удовлетворяваме потребностите  на своите клиенти откъм разнообразие, качество и цена на предлаганите  стоки. Също така, стоките да отговарят на бързо променящите се тенденции в областта на строителните и ремонтни работи, в бита и в интериорните решения. С високо качество на обслужване да  предоставяме  на своите клиенти професионални съвети и да превръщаме пазаруването на строителни и ремонтни материали в удоволствие.Ние се стремим да бъдем безспорен лидер на пазара на строителни материали и предпочитан търговски партньор.

виж целия текст
БРАТЯ БЛЕЦОВИ ООД

БРАТЯ БЛЕЦОВИ ООД

   

  Фирма "Братя Блецови"ООД е създадена през 2001 г. и развива търговска дейност с хранителни и нехранителни стоки, внос и износ на българският и международен пазар. Дружеството е представител на над 150 фирми - производители и вносители на българският пазар. „Братя Блецови“ООД е основен представител за Бургаска област на „ Данон Сердика“ АД и успешно развива собствена марка на пазара - "Млечни продукти ДИПАЛ". Фирмата разполага със складова база, разположена върху собствена площ от 6000 кв.м. в промишлена зона Север в гр. Карномат и е започнала изграждането на нова складова база върху собствена площ от 2500 кв.м. в Логистичен парк - Бургас.   

   Със своята креативност и гъвкавост, фирмата се развива успешно на пазара и  се ползва с много добра репутация сред българските производители и вносителни на хранителни и нехранителни стоки, благодарение на своята лоялност и коректност към клиентите.

виж целия текст
Булгариен Директ Райзен ЕООД

Булгариен Директ Райзен ЕООД

Туризъм, хотели и ресторанти

виж целия текст
Булелектрикс ООД

Булелектрикс ООД

"БУЛЕЛЕКТРИКС" ООД е утвърдена съвременна и конкурентна фирма с опит и стил, които е оценил всеки наш клиент. Базирана в Бургас, развива дейност на територията на цялата страна. Фирмата предлага на своите клиенти пълен инженеринг - предварителни проучвания, консултации, проектиране, съгласуване с електроразпределителното дружество на най-доброто за клиента решение, изграждане и въвеждане в експлоатация.

виж целия текст
БУРГАСБУС ЕООД

БУРГАСБУС ЕООД

“Бургасбус” ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми. 

виж целия текст
Бургаски свободен университет (БСУ)

Бургаски свободен университет (БСУ)

Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната.  Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

виж целия текст
БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ ЕООД

БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ ЕООД

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД е фирма за инженерингова дейност, специализирана при извършване на консултации, изготвяне на технико-икономически становища, детайлни проекти с авторски надзор в областта на проектирането и инженеринга в основните промишлени сектори на икономиката, органична и неорганична химия, проектиране на промишлени предприятия в сферата на нефтопреработката, нефтохимията и енергетиката, пътна и пристанищна инфраструктура, транспорта и съхранението на нефтопродукти.

виж целия текст
Бургос Трейдинг 2 ЕООД

Бургос Трейдинг 2 ЕООД

Сферите на дейност на предприятието включват дизелово гориво и картографски услуги.

виж целия текст
ВАЯ 7 АД

ВАЯ 7 АД

От своето създаване през 1995 г. фирма ВАЯ-7 ЕАД е една от водещите фирми доставчици на горива и пътни битуми на българския пазар, а от няколко години е представена на румънския и гръцкия пазари. ВАЯ-7 ЕАД доставя на своите Клиенти цялата гама течни горива и пътни битуми, производство на Лукойл Нефтохим Бургас АД, пътни битуми, произведени от Хеленик Петролеум-Гърция, както и висококачествени битумни емулсии.Нашето дружество притежава лиценз за управление на данъчен склад, разположен на територията на гр. Плевен, с предназначение - съхранение, маркиране, смесване и експедиция на горива от нефтен произход – маркирани дизелови горива и промишлени газьоли.В системата на „ВАЯ-7” ЕАД, важно място заемат и двете бензиностанции на дружеството – едната в гр. Плевен, а другата на входа на гр.Малко Търново, предлагащи богат асортимент от течни горива, автоаксесоари.

виж целия текст
ВЗК-Бургас

ВЗК-Бургас

ВЗК „Христо Ботев“ е кооперация създадена през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Пети километър, с решение №6216/1993г. Последните промени в органите на управление на кооперацията са вписани в Търговския регистър на 29.11.2012 г. Основен орган на управление на кооперацията е Общо събрание, което избира Управителен съвет, Контролен съвет и Председател с мандат от 4 години. Кооперацията се представлява от Председателя на Управителния съвет: Николай Петров Събев, който организира и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

виж целия текст
ВИХРИ ЕООД

ВИХРИ ЕООД

Ние предлагаме високо качество още от 1996г., когато за първи път поставихме началото на нашата дейност. Основните направления на фирмата са в сектора на транспорт, логистиката и спедицията. Вече 20 години успешно се развиваме на територията на България и успешно работим със Сърбия, Босна и Херцеговина,Германия.

виж целия текст
Дева Мария ЕООД

Дева Мария ЕООД

Университетска болница "Дева Мария" се намира в гр.Бургас и е сред най-големите и динамично развиващи се частни болници по нашето Черноморие. За осемте години от както съществува, в болницата бяха извършени знакови операции с много висока степен на сложност, които издигнаха авторитета на медицината в Бургас на ново, по-високо ниво.

виж целия текст
ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ЕЛ МАСРИ" ООД

Диагностично консултативен център „Ел Масри” предлага висококвалифицирани медицински услуги в акушерство и гинекология, вътрешни болести, нервни болести, очни болести, УНГ- болести, кардиология, функционална диагностика, образна диагностика и лаборатория. Здравното заведение разполага със стационар за краткосрочно наблюдение и лечение на пациенти с модерно обзаведени болнични стаи със самостоятелен санитарен възел, както и специално оборудвани стаи за интензивно наблюдение. ДКЦ „Ел Масри” има сключен договор с НЗОК и всички здравно осигурени имат безплатен достъп до медицинските услуги, които предлага здравното заведение.

виж целия текст
ДК ”Домостроене” АД

ДК ”Домостроене” АД

ДК ”Домостроене” АД Бургас е приемник на създаденото през 1957 година “Строително-промишлено предприятие” Бургас (полигон в кв. Победа) за изготвяне на стоманобетонови и бетонови конструкции, прераснало по-късно в Домостроителен комбинат за изготвяне на стоманобетонови панели, влагани в изгражданите жилища на територията на Бургаския регион.

виж целия текст
ДС Травел ЕООД

ДС Травел ЕООД

Транспортна  фирма “ДС Травел” EООД стартира своята дейност  през 2012 година. Тя притежава международен лиценз за превоз на пътници и извършва трансфер от и до летища, междуградски превози, транспортни услуги в и извън страната.

Компанията разполага с превозни средства от 4 до 53 места, всяко от които оборудвано с най-модерни техники за комуникация с клиентите. Има налична автоматизирана система от "GPS", а чрез модерен диспечерски център всички дейности и услуги се уговарят за изключително кратко време. В условията, които компанията за транспортни услуги извършва своята дейност са изцяло обезопасени условия по време на пътуването, придружени от много лукс, удобства, изцяло пълен комфорт за клиентите.

http://dstravel-bg.com/

виж целия текст
ЕЛЕКТРА ЕООД

ЕЛЕКТРА ЕООД

Фирма „Електра" ЕООД е създадена през 2001 год. и се представлява и управлява еднолично от Илко Димитров Тодоров, в качеството си на Управител.Предмет на дейност: Комплексно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура, електроразпределение, подстанции, електропроводи, кабелни и въздушни мрежи, улично осветление, електроинсталации на жилищни и промишлени сгради, високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи, транспортна и благоустройствена инфраструктура, хидротехнически съоръжения.

виж целия текст
ЕСИТ ООД

ЕСИТ ООД

ЕСИТ ООД поддържа оптимална складова наличност на цялата гама електронни везни, тензометрични датчици и измервателни блокове. Независимо от голямата номенклатура от размери и видове , тази складова наличност позволява кратки срокове за доставка и монтаж. За допълнително удобство на клиента ЕСИТ ООД предлага абонаментно обслужване, гаранционен и извън гаранционен сервиз.

виж целия текст
ИКТ КЛЪСТЕР - БУРГАС

ИКТ КЛЪСТЕР - БУРГАС

Клъстер информационни и комуникационни технологии – Бургас“ работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище. Целта от създаването на клъстера е да се учреди партньорство в сферата на информационните и комуникационните технологии за областта между органи на публичната власт, бизнес организации, научни и

Предметът на дейност на клъстера обхваща дейности по насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.

Основна цел, за която клъстера работи, е да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се привлече сериозен интерес от международни компании, които да аутсорсват в региона.

виж целия текст
ИЛ-ДИ 67 ЕООД

ИЛ-ДИ 67 ЕООД

От 2006г. ние успешно поставихме началото на нашата фирма. Основната дейност на нашето предприятие е ремотн на различни видове машини и тяхната поддръжка. Вече повече от 10 години доказваме на нашите клиенти, че са направили правилния избор.

виж целия текст
КАРАВИДА ЕООД

КАРАВИДА ЕООД

Фирмата има за основен предмет на дейност високо строителство и строителство на газопроводи, нефтопроводи, водопроводи и съпътстващи съоръжения.

виж целия текст
КЗУ БУРГАС ООД

КЗУ БУРГАС ООД

Създадено в периода на преобразуване на собствеността и прехода към нови икономически условия. Съставено от опитни ръководни и изпълнителски кадри в областта на монтажно-заваръчните работи, със значително участие в изграждането на Лукойл Нефтохим и Лукойл Нефтохим - България ЕООД. Специалистите от КЗУ - Бургас ООД са работили като партньори и в тясно сътрудничество при реализацията на редица обекти в областта на нефтохимията извън България с "Технип" - Франция, "Техни Петрол" - Италия, "Лурги" - Германия, "Химипетрол" - Чехия, "Плена" - Сараево.

виж целия текст
КОЗЛОДУЙ ООД

КОЗЛОДУЙ ООД

 Фирма „Козлодуй” ООД Бургас е специализирана в монтажа на машини,технологични съоръжения и тръбопроводи в енергетиката и химическата промишленост,монтаж на КИП  и  Ел.оборудване. Създадена през 1995 год. и за последните години фирмата се е утвърдила като водеща в посочените видове дейности. „Козлодуй” ООД Бургас притежава ръководен и изпълнителски персонал с необходимата квалификация и дългогодишен опит. Много добрата материална база и собственото специализирано оборудване е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на поетите ангажименти. Дружеството разполага със собствен транспорт и механизация за изпълнение на производствените задачи. Мисията на „Козлодуй” ООД е да предлага на клиентите си качествена продукция, бързо и точно обслужване на конкурентни цени,както и професионално изпълнение на поетите ангажименти.

 

 

виж целия текст
КУШ ГРУП ЕООД

КУШ ГРУП ЕООД

Фирмата има дългогодишен опит на международния транспортен пазар, като основно е ориентирана към превози с обемни композиции – мегатрейлъри. Наличието на собствен автопарк от 34 товарни автомобила ни позволява да изпълняваме точно поетите от нас ангажименти. Разполагаме с 18 мегатрейлъри с обем 101 куб.м, товароносимост 22 тона и височина до 3м, 1 автомобил до 3.5 тона, както и 2 броя за спешни доставки до 1.5 тона. 29 от автомобилите са със сертификат ЕВРО 5, а останалите - ЕВРО 3. Всички автомобили са снабдени с мобилна връзка, с GPS и GPRS системи за проследяване и възможност за предоставяне на парола на клиента за онлайн наблюдение по време на транспортиране на товара му.Работим с екип от висококвалифицирани специалисти, шофьорите назначени на работа във фирмата притежават висока квалификация и стаж в областта на транспорта. Основната ни цел е да предлагаме на нашите клиенти транспортни услуги от най-високо качество. През годините сме изградили безупречна репутация  и сме доказали, че името ни е синоним професионализъм и коректност.

виж целия текст
ЛЕО – БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД

ЛЕО – БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД

ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ е създадена преди повече от 20 години. Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти.Чудесният екип, гъвкавата ценова политика съчетани с постоянен стремеж за подобряване на качеството, технологичното обновление и установяване на коректни отношения с партньорите ни нареждат на водещо място в страната.ЛЕО притежава един от най-модерните заводи за бетонови изделия в България, който е открит през 2011 г. Технологичното оборудване е на водещия в света германски производител MASA.Изделията превъзхождат ръчно изработената продукция в пластмасови калъпи, така също и вибропресованите изделия произведени от малки машинки без необходимата автоматизация по формоване, събиране, опаковане и най-важното без наличие на сушилня за отлежаване в най-благоприятна и с необходимата влажност среда.Автоматизираното оборудване свежда до минимум възможността за човешка грешка, като гарантира сигурност при производството и максимална безопасност за работещите.Заводът е уникален за Бургас и региона, защото е единственият в  Източна България  в който павета, бордюри и тротоарни плочки се произвеждат при напълно автоматизиран  процес.ЛЕО е фирма с изцяло български капитал, която конкурира успешно утвърдени западни производители. Основното ни предимство е гъвкавата ценова политика, доставката до всяка точка на страната, бързата реакция на клиентски запитвания и постоянното продуктово обновление.

виж целия текст
Метал ИНС ЕООД

Метал ИНС ЕООД

"INS PETROL" присъства стабилно на пазара на търговия с горива и петролни продукти с опит в тази дейност повече от 20 г. Стратегията на "INS PETROL" е активно да спазва социалните и екологични отговорности, да създава доверие в своите партньори и служители, което да прави възможен дългосрочният успех на компанията. С цел гарантиране на качеството и бързината на превоза, фирмата разполага със собствени специализирани средства за превоз на горива за различни нужди - 4 бр.сертифицирани автомобила за бункероване на кораби и други плавателни съдове.

виж целия текст
МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ ЕООД (МЕССУ)

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ ЕООД (МЕССУ)

Седалището на фирмата е в гр. Синфуларе, област Бургас. От години се занимаваме с дейност в сектора на зърнопроизводство, селско стопанство, лека промишленост и механизирани услуги.

виж целия текст
ММ Консулт ЕООД

ММ Консулт ЕООД

ММ Консулт ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност: извършване на независим финансов одит и предоставяне на специализирани счетоводни и консултантски услуги.Дружеството се представлява и управлява от Мариана Петкова Апостолова – д.е-с., регистриран одитор,притежаващ диплома № 0729 от 2011 год. Член на института на  дипломираните експерт счетоводители в България. Персонала на фирмата се състои от екип високвалифицирани специалисти, които  коректно  обслужват десетки фирми и организации с разнородна дейност. Нашите служители ще Ви спестят ценно управленско време, като Ви отменят от задълженията Ви по подаването на данъчни декларации в подразделенията на НАП, ще Ви представляват пред НОИ, банки и други държавни институции.

виж целия текст
МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД

МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД

Ние сме консултантска фирма и работим в сферата на екологичното законодателство.Екипът ни се състои от млади и амбициозни специалисти с богат опит, които ще Ви съдействат при разрешаване на възникнали проблеми, свързани с прилагането на изискванията на Българското и Европейското екологично законодателство.

виж целия текст
НЕСЕБЪР ИН ООД

НЕСЕБЪР ИН ООД

Седалището на фирмата е в гр. Поморие. Основния предмет на дейност е в сектора на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Собственост на фирмата е хотел Лагуна парк в К.К. Сл. Бряг.

виж целия текст
Порт България Уест ЕАД

Порт България Уест ЕАД

Порт България Уест е акционерно дружество, което управлява пристанище за обществен транспорт с удостоверение за експлоатационна годност №230 от Министерството на транспорта , разположено в североизточната част на Бургаския залив. Порт България Уест е интегриран напълно с националната транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището разполага с 3 корабни места с газене: трето - 8,5 м., второ – 7,50 м., първо – 6,00 м.. Налични са четири пристанищни крана с товароподемност от 6 т. и 12 т., както и открити и закрити площадки с обща площ от 12 декара, намиращи се на кея.

виж целия текст
ПОРТ РЕЙЛ ООД

ПОРТ РЕЙЛ ООД

Извършване на железопътни превози на товари във вътрешно и международно съобщение, в това число, но не само превоз на насипни, контейнерни и други товари; наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на товари; поддръжка и ремонт на подвижен състав (локомотиви и вагони); организация на производство, производство, модернизация и ремонт на товарен железопътен подвижен състав; строителство, възстановяване и поддържане на транспортни обекти от железопътната и шосейна инфраструктура; промишлено и гражданско строителство; търговия с жп материали, строителни материали и резервни части за специализирана тежка строителна механизация, както и извършване на ремонтни дейности по нея, предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации; търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всички други дейности, които подпомагат, съпътстват и/или допълват предмета на дейност и не са забранени със закон.

виж целия текст
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

„Пристанище Бургас“ ЕАД е пристанище за обществен транспорт с национално значение. Обработва насипни и генерални товари. Обслужва пътнически и круизни кораби. Държавният оператор “Пристанище Бургас” ЕАД прилага индивидуален подход към клиентите и оптимални решения на проблемите, много добро обслужване на товарите, гарантирано от въведената система за управление /СУК и СЗБУТ/. Целта ни е да отговорим на нарастващите изисквания на нашите партньори, да поддържаме дълготрайни бизнес-контакти и ползотворно сътрудничество с тях.

виж целия текст
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА“ ЕООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА“ ЕООД

Медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" ЕООД изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999 г. Благодарение на бързото, качествено и коректно обслужване на пациентите, за кратко време успява да се наложи в черноморския град и региона.Днес МДЛ „ЛИНА” има клонове в Бургас, Поморие, Несебър, Созопол, Карнобат, Айтос, Руен, Царево, Средец, Сунгурларе. Обслужва болници, диспансери, медицински центрове, а също така предлага като и услугата  „домашно посещение”.Участието на „ЛИНА” в системата за външен лабораторен контрол гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната, а разработената и поддържана информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника.Медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" предоставя уникален идентификационен код за всяка проба и пациент още в момента на регистрация, който свежда вероятността за допускане на грешки до абсолютен минимум.

виж целия текст
СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

Дружеството  “Северни води” ООД е основано през 2001г. в Бургас. При създаването му  учредителите и мениджърският екип са обединени около идеята за  създаване на нов тип компания, която да съдейства за решаването на проблеми с водоснабдяването, канализацията и управлението на ВиК активи чрез прилагането на нови подходи. След 2-годишен опит като дружество оператор на ВиК мрежите на населени места, изпълняващ по силата на лицензионния си договор и строително-инвестиционна дейност, фирмата бе принудена поради смяна на държавната политика във ВиК сектора да запази само инвестиционно-строителния профил от дейността си.

 За нас най-важни са дълготрайните отношения с инвеститора, базирани на честност и професионализъм, които са гаранция за успех и стабилно(устойчиво) развитие. Ние сме мотивирани и се действаме динамично, съобразно бързо променящия се пазар, неговите нарастващи нужди и променливи тенденции.

виж целия текст
СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД

СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД

Сидоренко Холдинг АД обединява фирми, специализирани в доставка на оборудване и технологични решения за различни отрасли на хранителната промишленост, както и за козметиката  и битова химия.Дъщерните на холдинга дружества:

Доставят:оборудване за месопреработка, зеленчукопреработка, опаковъчни машини и резервани части;обвивки за колбаси, фолиа за вакуумопаковка, вакуумпликове, клипси и окачки;ингредиенти за производство на различни видове храни, влагане в козметични продукти, продукти за хигиена и други.

Извършват:сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване;печат и конфекциониране на колбасни обвивки и фолиа;производство на вакуумпликове.

виж целия текст
СМК – МОНТАЖИ АД

СМК – МОНТАЖИ АД

СМК Монтажи АД е дружество, създадено през 1991 година в гр.Бургас. Основната дейност на фирмата е извършване на строително – монтажни дейности, като извършва комплексно строителство със собствени сили. Разполагаме с висококвалифицирани служители и работници и материална база за изпълнение на СМР, отговаряща на съвременните изисквания.

виж целия текст
СПЕКТА АУТО ООД

СПЕКТА АУТО ООД

СПЕКТА АУТО ООД е официален представиел на TOYOTA и LEXUS за гр. Бургас и региона.Ние ще ви предложим:

НОВИ АВТОМОБИЛИ – на много добри лизингови условия както и възможност за TEST DRIVE.

УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ – проверени изцяло в нашия сервиз и с гарантирана техническа изправност.

АВТОМОБИЛИ ВЪРНАТИ ОТ ЛИЗИНГ – автомобили, с остатъчна гаранця, перфектно техническо състояние и на добра цена.

Разполагаме с най-голямата сервизна база в Бургас, където можем да отремонтираме всеки проблем по вашия автомобил, без значение дали е по двигателя, окачването, външния вид или просто имате нужда от обслужване и профилактика!

За максимално качество на работата ни разполагаме с отделни помещения за всяка дейност:диагностика, бояджийно, автотенекеджииска част,смяна на масло и ходова част.

виж целия текст
СРЕГИ ООД

СРЕГИ ООД

“СРЕГИ” ООД, гр. Бургас е дружество, създадено през 2001 г. от група инженери-строители.Основните дейности на дружеството са строителство на административни, промишлени, обществени, търговски, хотелски обекти и съоръжения и жилища, в страната и предимно в Бургаска област.Дружеството разполага със собствена производствено-техническа база в Индустриална зона на гр. Бургас, разнообразна тежка и лека строителна механизация, висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал и възможности да изпълнява разнообразни строително-монтажни работи качествено и в срок.Организацията се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да се проучват и задоволяват изискванията на наличните и бъдещите заинтересовани страни.

виж целия текст
Табком Логистик ООД

Табком Логистик ООД

виж целия текст
ТЕДИ КАМ ЕООД

ТЕДИ КАМ ЕООД

Туристическа агенция "ТЕДИ-КАМ" работи на  пазара от 1990г. Притежава удостоверение за регистрация за  дейност № 78 и е ИАТА акредитиран агент. Компанията членува в организации като БАТА, БРТА, БРТК и БАЕСТ. За дейността си фирмата е отличена от БАТА за туристическа агенция на годината през 2005г  и 2012г. От БРТК е наградена с грамота за 20 годиншния принос на "ТЕДИ КАМ" в туристическия бранш. От БРТА двукратно и е присъдено отличие за най-успешна туристическа фирма в Югоизточния регион.Тези отличия фирмата е получила за професионализма в работата си,за лоялността към колеги и партньори и за спечеленото доверие.

„ТЕДИ КАМ” работи целогодишно, като приемаща и изпращаща страна, и осигурява на своите клиенти разнообразни услуги: посрещане, трансфери, настаняване, организиране на екскурзии и посещение в атракционни заведения, професионално обслужване през целия период на почивката. Работим с над 500 хотела по цялото Черноморско крайбрежие, от различни категории и с различни ценови пакети.        

За удобство на клиентите ни имаме офиси в Бургас, Слънчев бряг, Златни пясъци и Созопол.  

виж целия текст
ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

"ТЕРМАЛ инженеринг" ООД, гр.БУРГАС е дружество, създадено през 1997 г. Първоначално предмета на дейност на дружеството е само търговия с промишлени стоки. През май 2003 г. след основно преструктуриране дружеството разширява своя основен предмет на дейност. От тогава освен търговия, основния предмет на дейност на фирмата е: проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, газови и слънчеви инсталации, строителство на сгради, обследване на сгради за енергийна ефективност. “Термал инженеринг” ООД е инженерингова фирма, която се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност.Разполагаме със собствени монтажни групи от високо квалифицирани специалисти и монтажници, обезпечени с всички материално-технически средства, инструменти и транспорт, необходими за качествено и бързо изпълнение на гореописаните инсталации.

виж целия текст
ТОРКРЕТ ЕООД

ТОРКРЕТ ЕООД

Основният предмет на дейност на фирмата е разрушаване на стари обществени, промишлени сгради и съоръжения, външно и вътрешно ел. и ВиК, вертикална планировка, изпълнение на хидротехнически съоръжения, общостроителни работи, транспортна дейност в страната и чужбина, външно-търговска дейност, търговско посредничество и представителство, сондажно-инжекционни работи, торкретни работи, производство и продажба на произведена продукция в страната и чужбина, транспортни и спедиционни сделки, туристически и рекламни сделки, както и всякакви търговски и стопански сделки незабранени със закон.

виж целия текст
ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

“Трансстрой-Бургас” АД е създадено през 1934 година, като “Морска строителна секция” - Бургас. През 1953 год. е преобразувано в “Строителна ж.п. секция” - Бургас, а през 1956 год. е преименувано на “Строителен район по транспорта - Бургас”. След това дружеството действа като район, строително управление и стопанско предприятие в системата на ДСО “ТРАНССТРОЙ”. На тази основа през 1994 год. се образува “Трансстрой-Бургас”ЕООД, преобразувано последователно през 1995 год. в “Трансстрой-Бургас” ЕАД и през 1997 год. в “Трансстрой-Бургас” АД.

През своята 70 годишна дейност фирмата е изпълнила редица строителни обекти с регионално и национално значение от хидротехническото, пристанищно, промишлено, пътно и железопътно, аеродрумно, жилищно и културно-битово строителство.В областта на хидротехническото и пристанищното строителство "Трансстрой-Бургас" е изпълнил множество хидротехнически съоръжения.

виж целия текст
ТРЪПКОВ ТУРС ООД

ТРЪПКОВ ТУРС ООД

Мажоритарен собственик и управляващ хотела е Георги Тръпков, фирмата е "ТРЪПКОВ ТУРС" ООД.Той е с висше икономическо образование, специалност "Търговия" и със следдипломна квалификация "Туризъм".Работил е  като специалист, главен специалист, заместник директор в "Балкантурист", "Валутна и левова търговия", "Интерхотели",  Директор на банка ДСК в периода 1983-1993.От 1993 г. се занимава с частен бизнес в сферата на търговията и туризма. Съсобственик е и управител на фирми с предмет на дейност хотелиерство,  ресторантьорство и казино дейност.

виж целия текст
Университет

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №13 от 04.07. 2013 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.

Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.

виж целия текст
ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ Б-С АД

ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ Б-С АД

"Черноморски Риболов - Бургас" АД е наследник на дейността на бившето държавно обединение "Рибна промишленост" Бургас, основано през 1952 година.На 16.12.1970 г. се утвърждават клоновете на редица държавни предприятия в рибния сектор и от ДСП "Рибен център" Бургас се образува ДП "Черноморски риболов" Бургас с предмет на дейност улов на риба, заготовка и рибна кулинария (ДВ бр. 8 и 9 от 1971 г.).

Предметът на дейност на дружеството включва собствен улов, преработка, съхранение и транспорт на риба и рибни продукти, както и техният внос и износ от и за други страни.Интегрираната система за управление на качеството, установена и прилагана в преработвателното предприятие, изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).Дружеството е член на националната асоциация на производителите на рибни продукти АПРП - "БГ Фиш".

виж целия текст
Черноморски солници АД

Черноморски солници АД

ДОБИВА
сол морска кристална, луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга за фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. Добивът на морска кристална сол се осъществява, посредством слънчево изпарение на морската вода. Работи се по фокински метод, който се характеризира с еднократно събиране на изкристализараната сол. ПРЕРАБОТВА
- сол морска кристална - в торби по 25, 30, и 50 кг за хранителни и технически цели; - сол морска кристална - опаковки по 1 и 2 кг за хранителни цели; - сол морска мляна йодирана по 1 кг за хранително-вкусовата промишленост; - сол морска мляна йодирана - в торби по 25, 30, и 50 кг
ПРЕДЛАГА
безотпадни технологии за извличане на елементи от морската вода; методи за анализ на морската вода, консултации и изработка на сушилни апарати, консултации по проблемите на морския солодобив и проектиране на технологии.

виж целия текст