Органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Стоян Караненов

Управител на БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН  ЕООД

 

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ

 

Инж. Николай Николов 

Управител на БИЛДНИКС ЕООД

 

Стефан Джамбазов

Управител на ВАЯ 7 АД

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

"БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН" ЕООД

Стоян Караненов

 

"БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД

Борис Балев

 

"ВАЯ 7" АД

Стефан Джамбазов

 

"БИЛДНИКС" ЕООД

Николай Николов

 

"СПЕКТА АУТО" ООД

Николай Николов

 

"ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Тодор Андонов

 

"МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ" ЕООД

Николай Киров

 

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

"СМК - МОНТАЖИ" АД

Недялко Недялков

 

"ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД

Диян Димов

 

"ПОРТ РЕЙЛ" ООД

Атанас Атанасов

 

"НЕСЕБЪР ИН" ООД

Ирина Кънчева

 

"БАЛКАН ТРЕЙД" ЕООД

Валя Стойчева