КРИБ - БУРГАС С КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИДЕИ „BURGAS BLUES“

05 декември

КРИБ - БУРГАС С КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИДЕИ „BURGAS BLUES“

Регионалното звено на Конфедерацията на работодателите и индустриалците е и сред инициаторите на конкурса за „синя икономика“

          КРИБ - Бургас е основен двигател, инициатор и официален спонсор на конкурса за предприемачески идеи "Burgas BlueS". Форматът е отворен към физически и юридически лица, които имат идея за бизнес, който да бъде реализиран в община Бургас. Заявки за участие се приемат от 2 декември 2019 г. до 20 март 2020 г. на платформата на състезанието https://bluactburgas.bg/

"Burgas BlueS" се организира съвместно с Пристанище Бургас и Община Бургас. Част е от проект „BLUACT – Градове в действие за син растеж“, финансиран по програма URBACT III, обхващащ 7 европейски пристанищни града - Пирея (Гърция), Матаро (Испания), Матосиньос (Португалия), Салерно (Италия), Остенд (Белгия), Галац (Румъния) и Бургас (България). Общата цел е генериране на идеи и обмяна на добри практики в предприемачеството и „Синята икономика“. Състезанието отваря възможност към реално всеки, които има аргументирана идея за предприемачество в община Бургас, да кандидатства и да получи подкрепа, включително финансова. Проектът е напълно в сихрон с целите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - разширяване, улесняване, подобрение на бизнес условията у нас, с рефлектиращ оздравителен ефект върху икономиката на страната. Затова, КРИБ - Бургас активно участва в експертните съвети инициирали идеята, осигурява финансиране за наградния фонд и има готовност за логистичен, информационен и друга подходящ съпорт за идеите - победители. 

       Заявките за участие се подават задължително на електронната платформа на проекта https://bluactburgas.bg/. Там може да бъде намерена и цялостната информация по условията на кандидатстване и етапите на конкурса. Основно изискване е проектът, с който се кандидатства да е в ранен етап на разработка или изпълнение и да е създаден специално за територията на община Бургас. Участниците могат да са физически или юридически лица, като за компаниите има изискване да са стартиращи предприятия, регистрирани в Търговския регистър максимум до 3 години преди датата на кандидатстване. Нужно е екипите зад всяка кандидатура да са от поне двама човека.

       След приключване приемането на заявления за участие, компетентно жури с участие представители на официалния спонсор на състезанието – КРИБ-Бургас; на община Бургас и Пристанище Бургас, ще бъдат избрани финалистите. Това ще се случи до 31 март 2020 г.  Организаторите на формата ще анализират и преценят допустимите кандидатури във връзка с критериите за оценка и ще изберат участниците, които продължават нататък. Селектираните кандидати ще получат покана за участие в специален двудневен кампус. Той ще се проведе на 10 и 11 април и ще подготви участниците за презентацията на бизнес идеите им. За целта, на свое разположение те ще имат помощ от ментори и наставници. Право да се включат директно във фаза „Кампус“, без да подават апликационен формуляр предварително, имат единствено избраните участници от Хакатон - Бургас, състоял се на 14 октомври 2019 г. След тези подготвителни кампус дни, на 12 април ще се състои демо - ден, в който всяка конкретна идея ще бъде представена пред независимо жури от експерти в съответната област, в което отново участие ще има и представител на съорганизатора и официален спонсор на „Burgas BlueS" КРИБ – Бургас. В рамките на това събитие ще бъдат избрани и обявени и победителите.

Наградите осигурени от Регионална организация на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за тях са както следва:

I място - 5000 лева и инкубационен пакет

II място - 1500 лева

III място - 1000 лева

        Проектите - подгласници на победителя също ще бъдат „инкубирани“, за да бъдат доразвити през следващите месеци – от май до септември 2020 г., след което трите отбора ще трябва да представят бизнес плановете си. Това ще се случи в месеците октомври - декември 2020 г.

„Burgas BlueS" е възможност отворена към всички предприемчиви хора и компании, да се включат активно в развитието на бизнеса в община Бургас, като получат помощ за реализация на собствената си бизнес идея. С подкрепата си за формата, не само в роля на съорганизатор, но и на спонсор, КРИБ - Бургас чрез поредна инициатива заявява своята позиция на изключителен поддръжник на бизнеса в община Бургас и България като цяло, отворен към всякакви силни иновативни идеи и техните носители и готовност за последваща подкрепа на всички нива.