КРИБ Бургас се стреми да допринесе за:
  • развитието на икономиката и пазарните отношения в област Бургас
  • насърчаване на инвестиционната дейност и подобряване на бизнес климата в района
  • защита на икономическите интереси и стимулиране на сътрудничеството с чуждестранни партньори в областта
  • подпомагане на членовете си в споделянето на добри бизнес практики
  • повишаване конкурентоспособността на бургаската и областната икономика
КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:
  • произвежда три-четвърти от БВП на България
  • дава работа на над 800 000 души
  • обединява над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове
  • осигурява над три-четвърти от българския износ