Приеха промените в Закона за трудова миграция и трудова мобилност предложени от представителните работодателски организации Текстовете са обнародвани в 24 бр. на Държавен вестник от 16 март и влизат в сила от 23 май 2018г.

22 март

Приеха промените в Закона за трудова миграция и трудова мобилност предложени от представителните работодателски организации Текстовете са обнародвани в 24 бр. на Държавен вестник от 16 март и влизат в сила от 23 май 2018г.

Промените в Закона за трудова миграция и трудова мобилност (ЗТМТМ) вече са факт, благодарение на национално представените работодателски организации. Приети са от Народното събрание на 1 март и са обнародвани в 24 брой на Държавен вестник от 16 март. Отнасят до увеличаване процентите на наетите работници, които са граждани на трети страни, отпадане необходимостта от проучване пазара на труда при режим "Синя карта на ЕС", отмяна на специалния ред по чл. 18 и други.

 

До тези изменения се достигна в следствие усилията на КРИБ, чиято позиция бе внесена в Комисията по труда, социалната и демографската политика, в подкрепа на направените между първо и второ четене на съответния Закон, предложения на група народни представители.

 

Чрез своя председател г-н Кирил Домусчиев и своите членове, КРИБ осъществи серия срещи, целящи облекчаване реда, по който родният бизнес може да наема чуждестранни работници. Страни в тях са Агенцията за българите в чужбина, МВР в лицето на министъра на вътрешните работи Валентин Радев и директорът на дирекция "Миграция" Николай Николов; зам.- министър Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Резултатът от усилията на КРИБ е налице - към днешна дата промените в ЗТМТМ са факт и влизат в сила от 23 май 2018г. 

 

Подобряването на състоянието на пазара на труда в България, изисква промени и в други нормативни актове - Закона за професионалното образование и обучение, Закона за признаване на професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове и други. Подобни промени изискват ангажиране на компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. КРИБ работи и в тази посока.