КРИБ Бургас подписа договор за сътрудничество с Бургаски свободен университет Ползите от подобно споразумение са несъмнени и за бизнеса, и за студентите

01 юни

КРИБ Бургас подписа договор за сътрудничество с Бургаски свободен университет Ползите от подобно споразумение са несъмнени и за бизнеса, и за студентите

На 1 юни КРИБ - Бургас и Бургаски свободен университет подписаха договор за сътрудничество. Целите на споразумението са изключително адекватни и за двете страни. Договорът е с отворени параметри, които дават широка възможност за действие.

 

Предвидени са възможност за реализация и професионално развитие на завършилите БСУ специалисти, в дружества - членове на КРИБ-Бургас. От своя страна, студентите в процес на обучение, ще имат възможност за различни практически стажове във фирми, част от регионалната структура на КРИБ. Тези подходи гарантират добра обезпеченост на бизнеса със служители, с отлична професионална подготовка.

 

При необходимост, Бургаски свободен университет ще провежда специфични следдипломни обучения на специалисти, които вече работят във фирми - членове на КРИБ-Бургас. Налична е и възможност за провеждане на съвместни обучения, изследвания и други проекти.

 

Ректорът на БСУ, проф. дпн Галя Христозова, дефинира КРИБ-Бургас като крупна бизнес и работодателска организация, обединяваща множество отделни фирми. Според нея, това дава мултиплицирана възможност за ориентация на студентите на пазара на труда. Открива се и възможност за БСУ "да си свери часовника" с търсенията на широк кръг потенциални работодатели, при подготовката на програмите за обучение на студентите.

 

Договорът между КРИБ-Бургас и БСУ е поредна необходима крачка, в посока осигуряване на добре подготвени кадри, които да работят и да се развиват в Бургас, като част от най-добре развитите местни бизнеси. Ползите от подобно споразумение са несъмнени и за бизнеса, и за студентите, които получават възможност за успешна и адекватна реализация, в широк кръг доказани компании, с многообразна дейност.